top of page

"Er zijn zoveel projecten

...waar we als communicatie iets mee willen/moeten."

Op interim basis ondersteunt Ode communicatieadviseur Marije Meijer van PCBO Apeldoorn bij alles op gebied van communicatie. Zowel voor de stichting zelf als voor de 27 PCBO-basisscholen die onder de stichting vallen.


Communicatie scholen

Elke basisschool heeft z'n eigen doelen, prioriteiten en communicatiebehoeftes. Voor de ene school heeft social media de focus, voor de andere de schoolwebsite, schoolkalender, een brief naar ouders, een flyer voor de open dag, een uitnodiging voor het openen van een nieuw schoolgebouw, interne communicatie met het team en ga zo maar door...


Waar het kan maken we de communicatiemiddelen generiek zodat elke school zelf 'z'n sausje' kan doen over het middel. Dan hoef je maar één keer het wiel uit te vinden en hebben 27 scholen daar profijt van. Zo leg je ook een hoog niveau neer, dat bijdraagt aan het imago van elke school. Soms helpen we de school op maat, soms helpen we de directeur of leerkracht op weg met wat simpele tips en tools. Net wat past en nodig is.


"Waar kan maken we de communicatiemiddelen generiek zodat elke school zelf 'z'n sausje' kan doen over het middel. Dan hoef je maar één keer het wiel uit te vinden en hebben 27 scholen daar profijt van."

Communicatie vanuit de stichting

Zoveel scholen, zoveel verhalen. Waar het kan pakken we deze verhalen op en geven we ze via PCBO een groter (en verdiend!) podium. Hoe leerkrachten zich dagelijks inzetten om ook voor leerling X het onderwijs nog beter te maken, welke samenwerkingen er voor zorgen dat leerlingen van school Y handen en voeten kunnen geven aan hun eigen leren, hoe leerling Z met hulp van speciaal basisonderwijs naar 'gewoon' basisonderwijs kon... We werken ook themagericht: wat doen die stakingen in het onderwijs met je? Hoe geven we vorm aan ICT in het onderwijs? Hoe hebben kinderen, ouders en leerkrachten onderwijs op afstand tijdens corona ervaren?


Corona crisiscommunicatie

Corona had/heeft op elke sector invloed. Twee maanden vanaf de lockdown ben ik nauw betrokken geweest bij alle crisiscommunicatie over corona. Communicatie naar medewerkers, kinderen en hun ouders, de pers en ander stakeholders. Timing en het doorlopen van alle en de juiste stappen tijdens dit proces was daarin key. Daarin ondersteunden we basisschooldirecteuren. We voorzagen hen dagelijks van een corona-update met voor hen relevante info en antwoorden op vragen die zij stelden, maakten en deelden templates voor brieven en info die zij in hun team en met hun betrokkenen konden delen. Zo hoefden collega's niet 27 keer zelf het wiel uit te vinden, maar legden wij een zo compleet mogelijke basis die voor iedereen gold. Uiteraard met ruimte voor eigen school info en sausje. We hielpen directeuren bij het organiseren van hun communicatie. Bijv. niet elke dag een hele mail, maar regel eerst, verzamel dan en stuur daarna. De hulp was pro-actief en praktisch van aard, maar ook ondersteunend aan de emotionele en psychische stress die veel scholen ervaarden. We doen dit samen en we helpen je!


"Timing en het doorlopen van alle en de juiste stappen tijdens dit proces was daarin key. Daarin ondersteunden we de basisschooldirecteuren."

Invloed uitoefenen

Waar mogelijk oefenen we met de onderwerpen invloed uit op politieke besluitvorming en praten we mee over onderwijs-maatschappelijke thema's. Een beweging van reactief naar pro-actief. We laten ons horen en zijn zichtbaar; via de website, social media, in de gedrukte media, etc.


Arbeidsmarktcommunicatie

Ook arbeidsmarktcommunicatie en werving is een belangrijk aandachtspunt bij PCBO. In nauwe samenwerking met HR en het digital marketingbureau Perplex maken we een mooie arbeidsmarkt-communicatie-campagnes. Mijn bijdrage in dit proces is (in nauwe samenwerking met HR):

  • Het opstellen van vacature-formats, zodat collega's de juiste, complete en goede info voor elke vacature aanleveren. .

  • Het redigeren van een goede, aantrekkelijke vacaturetekst. In taal en uitstraling aansprekend voor de persoon die we zoeken.

  • Het creëren van een workflow (sollicitatie-communicatie-proces) met daarin vaste contactmomenten met sollicitanten om hen gedurende het hele proces te blijven binden en boeien. Ook in dat proces praten we dezelfde warme, actieve en toegankelijke PCBO-taal (dezelfde taal als op de website, in de vacature, op social media, etc.).

  • Het uitdenken en begeleiden van de productie van wervingsfilmpjes, waarbij basisschoolkinderen de hoofdrol spelen.

  • Het regelen van passende beelden en teksten voor online campagnes.

  • Het schrijven van blogs, artikelen en interviews over werken bij PCBO.

  • Het aanleveren van content voor en meedenken in LinkedIn- en Instagram-campagnes.

  • Alles wat verder nog voorbij komt. :-)

"Het creëren van een workflow (sollicitatie-communicatie-proces) met daarin vaste contactmomenten met sollicitanten om hen gedurende het hele proces te blijven binden en boeien."

Ik zie, ik zie

Wat van mijn werk voor PCBO in actie zien? Volg PCBO dan op Instagram, LinkedIn of bekijk de PCBO-website. Check hier andere casussen.


bottom of page